Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

ΣΠΙΘΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΡΑΜΑ» - ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Σύντροφοι,

1. Τα δεδομένα:

Μετά την απόφαση του αρχηγού μας ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ στις 30-03-2013 επαναπροσδιορίζεται η πορεία του ΚΑΠ «ΣΠΙΘΑ-ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ».

Τα δεδομένα είναι τρία:

1. Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ επιβεβαιώνει την ιστορική ανάγκη που τον οδήγησε στην πρωτοβουλία ιδρύσεως του ΚΑΠ «ΣΠΙΘΑ».
2. Επιβεβαιώνει την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΚΑΠ μας.
3. Αποδεσμεύει τις «Σπίθες» από το υπάρχον οργανωτικό σχήμα και τους επιτρέπει να διαλέξουν οι ίδιες τον τρόπο λειτουργίας τους.


2. Η νέα στρατηγική

Η νέα φάση για την πορεία του κινήματος που ανοίγεται μπροστά μας, απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου δράσεως του κινήματος με βάση τις εμπειρίες από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα. Τα συμπεράσματα από τις εμπειρίες είναι ότι:
Το κίνημα διχάζεται ανάμεσα στο παρόν και στο μέλλον.
Η εσωτερική κατοχή του Μνημονίου και ο πόθος, ακόμη και ο ενθουσιασμός, για την άμεση μετατροπή της λαϊκής οργής σε ένα παλλαϊκό, πατριωτικό και αντιστασιακό κίνημα, το οποίο θα μπορούσε να γίνει κόμμα σε ένα μέτωπο συνεργασίας των αντιμνημονιακών δυνάμεων ή τουλάχιστον να λειτουργήσει ως πολιτικός καταλύτης υπό τη συμβολική ηγεσία του ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ είχε ως αποτέλεσμα: 
1. Να δοθεί προτεραιότητα στην τρέχουσα πολιτική και στην ανάλωση χρόνου για τη συνεχή έκδοση Δελτίων Τύπου και σε άρθρα πολιτικής ανάλυσης, παράλληλα βεβαίως με τη συμμετοχή στις όποιες λαϊκές κινητοποιήσεις και απεργίες.
2. Ασφαλώς και χρειάζονται όλα αυτά, αλλά αυτός ο συγκυριακός πυρετός και ακτιβισμός είχε δυο αρνητικές συνέπειες, οι οποίες τελικά και επικράτησαν, οδηγώντας το κίνημα σε ένα νέο προβληματισμό για το μέλλον του:
Συγκεκριμένα
Προσείλκυσε στο κίνημα φιλόδοξα ακόμη και ιδιοτελή άτομα, τα οποία είδαν το κίνημα ως ευκαιρία προσωπικής αναδείξεως ακόμη και ως βουλευτές. Έτσι πέρασαν μέσα στο κίνημα ό,τι κατάλοιπα κομματικής νοοτροπίας είχαν μέσα τους με την πιο έντονη ανταγωνιστική ακόμη και υβριστική διάθεση. Η έννοια της συντροφικότητας ήταν από ανεπαρκής μέχρι ανύπαρκτη.
    
Αρκετοί αξιοπρεπείς συναγωνιστές μας εγκατέλειψαν, διότι δεν άντεχαν αυτή την ατμόσφαιρα. Το χειρότερο είναι ότι έφυγαν και πολλοί νέοι και έτσι χάθηκε η ευκαιρία για την επέκταση του ΚΑΠ στο χώρο της νεολαίας.

Η δεύτερη συνέπεια ήταν ακόμη χειρότερη, το τεράστιο εθνικό κεφάλαιο που λέγεται ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ απορροφήθηκε στη συνείδηση του λαού μας μέσα στην χοάνη της πολιτικής συγκυρίας και υποβαθμίστηκε η σημασία της διαχρονικότητας των αξιών που συμβολίζει.
      
Βεβαίως και εξαρτάται το μέλλον του Ελληνισμού από την απαλλαγή μας από το  Μνημόνιο και από τα κόμματα του παρελθόντος, αλλά μπορεί αυτός ο αγώνας να έχει μάκρος και μέχρι τότε να έχουμε χάσει το λεωφορείο του ελληνικού μέλλοντος.
      
Σύμφωνα με τη στρατηγική σκέψη της ΕΛΛΗΝΟΛΟΓΙΑΣ (Η.Φ.), το ελληνικό μέλλον εξαρτάται από 5 προϋποθέσεις. Οι δυο πρώτες είναι κοινωνικές, η μία πολιτική-διαφωτιστική και οι άλλες δυο πνευματικές:
1.  Κοινωνική αλληλεγγύη και παλλαϊκή συσπείρωση καθώς και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών.
2. Αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
3. Ενημέρωση του λαού για την κατάσταση της εσωτερικής κατοχής και αφύπνιση.
4. Διάδοση ενός πατριωτικού και εθνικού φρονήματος. Η εθνική συνείδηση πάνω από τις κομματικές ταυτότητες και ιδεολογίες.
5. Διαμόρφωση ενός σφαιρικού εθνικού οράματος με στόχο μια νέα αναγέννηση του Ελληνισμού.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των προϋποθέσεων είναι ότι για την υλοποίησή τους απαιτείται:
1.  Ιδιαίτερη επένδυση ψυχικής και κοινωνικής (συλλογικής) ενέργειας.
2. Το ευρύτερο δυνατόν πεδίον  συλλογικότητας και συνεργασίας. Η δημιουργία αυτού του πεδίου δεν μπορεί να επιτευχθεί με πολιτικούς όρους. Η παρακμή του πολιτικού μας συστήματος , δυστυχώς,  έχει απαξιώσει στην συνείδηση των ευρύτερων στρωμάτων του λαού μας κάθε πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται ως πολιτική ακόμη και συλλογική.

Το συμπέρασμα είναι ότι:
1. Δεν μπορούμε να εντάξουμε απολύτως τις προϋποθέσεις-στόχους του ελληνικού μέλλοντος στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία.
2. Χρειάζεται η διαμόρφωση μιας στρατηγικής των δύο επιπέδων και της διπλής ταχύτητας. Το ένα επίπεδο θα αφορά τις προτεραιότητες της συγκυρίας και το άλλο τις προτεραιότητες της ελληνικής διαχρονικότητας.
Η αυτονόμηση των προϋποθέσεων της ελληνικής διαχρονικότητας καθίσταται επείγουσα και ιδιαιτέρως σημαντική λόγω της απολύτου κυριαρχίας της εθνομηδενιστικής ιδεολογίας στα μεγάλα ΜΜΕ και στα Πανεπιστήμια καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού φάσματος και του εκπαιδευτικού χώρου.
Ο εχθρός πλέον είναι εντός όχι μόνο οικονομικά και πολιτικά αλλά και ιδεολογικά και αυτό πρέπει να θεωρείται το χειρότερο.
3. Οι προτάσεις μας
Με βάση τον παραπάνω σκεπτικό και τα νέα δεδομένα, τα μέλη του κινήματος στον Πειραιά αποφασίσαμε:
1. Να επανιδρύσουμε τη ΣΠΙΘΑ ΠΕΙΡΑΙΑ με την προσωνυμία «ΟΡΑΜΑ»
2. Να τίθεται ως όρος στα μέλη:
1. Να μην αποτελούν μέλη κάποιου κόμματος, ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα ψηφίζουν.
2. Να έχουν ως βάση της ιδεολογίας τους τις έννοιες του ανθρώπου, της πατρίδας και του έθνους, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και του διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού από τον Προμηθέα και τον Ορφέα, τους Πατέρες της Εκκλησίας, τους Δασκάλους του Γένους και τους ήρωες του 1821 μέχρι τον Οδυσσέα Ελύτη και τον Μίκη Θεοδωράκη (Α.Κ.).
3. Να μην τρέφουν την παραμικρή φιλοδοξία πολιτικής σταδιοδρομίας.
4. Το μόνο τους συλλογικό μέλημα να είναι η προσπάθεια συμβολής στη διαμόρφωση ενός σφαιρικού και μακρόπνοου ελληνικού ΟΡΑΜΑΤΟΣ και ο αγώνας για τη διάδοση και την υλοποίησή του.
5. Να δίνουν προτεραιότητα στον αλληλοσεβασμό μεταξύ των μελών, να αναπτύσσουν το προσωπικό τους ήθος και να αποτελούν υπόδειγμα στην τοπική κοινωνία.
6. Να συζητούν πολιτισμένα και  δημοκρατικά. Να αποδεικνύουν στην καθημερινή τους ζωή ότι ο πολιτισμός και η δημοκρατία δεν είναι μόνο ωραία λόγια και θεωρία αλλά πρωτίστως πράξη (Σ.Α.).
3. Να θέσουμε ως βασικό στόχο της δραστηριότητάς μας την συμβολή στην επίτευξη:
1. Στη διαμόρφωση ενός ρεύματος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ και ενός νέου διαφωτισμού με βάση την εθνική αυτογνωσία, τον πατριωτισμό, την συσπείρωση και την αντίσταση.
2. Την άνοδο του πολιτικού πολιτισμού του λαού μας με στόχο την διαμόρφωση ενός νέου συμμετοχικού δημοκρατικού πολιτεύματος αντάξιου των αξιών και της ιστορίας του πολιτισμού μας.
3. Την εμψύχωση του λαού μας και στην τόνωση της αυτοπεποιθήσεώς του. Όσο ο λαός μας δεν μπορεί να απαλλαγεί από τον κομματισμό και τον πολιτικό μεσσιανισμό καθώς και από την αλλοτρίωση της ιδιωτεύσεως, δεν θα μπορέσει να ανατρέψει αυτό το σάπιο και ξεπουλημένο πολιτικό κατεστημένο.    

Θεωρούμε θεία ευλογία ότι έχουμε ακόμη μαζί μας τον ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ να μας εμπνέει και να μας δίνει δύναμη με το παράδειγμα της ζωής του.
Για μας ο ΜΙΚΗΣ δεν είναι μόνο ο τελευταίος γίγαντας του Νεώτερου Ελληνισμού αλλά και η ΑΠΑΡΧΗ της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που θέλουμε να δημιουργήσουμε, για να ολοκληρωθεί το ΟΡΑΜΑ των Αγωνιστών του 1821, της Εθνικής μας Αντίστασης 1940-1944 και των Κυπρίων Αγωνιστών 1955-1959.

Διευκρινίζουμε ότι δεν προτείνουμε τις αποφάσεις μας ως πρότυπο και για όλες τις άλλες Σπίθες. Η κάθε μία, με βάση την Ιδρυτική Διακήρυξη, μπορεί να επιλέξει η ίδια τις προτεραιότητες που θα έχει ως γνώμονα στην δράση της. Εμείς βεβαίως θα συνεργαζόμαστε με όποια άλλη Σπίθα θέλει να ανταλλάσσει τις εμπειρίες της μαζί μας.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Σπίθας Πειραιά «Όραμα»
Ανθούλη Σταυρούλα,
Χαραλαμποπούλου Έφη,
Φιλιππίδης Ηλίας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,17 Απριλίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε Ελεύθερα